لینک های معتبر تلگرامی انجمن وزش یوگا

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

15 خرداد 1342 سر آغاز انقلاب اسلامی ایران گرامی باد

اعلام نتایج آزمون پایان دوره ویژه فراگیران معادل سازی و تجدید دوره مورخ 6 خرداد باشگاه دیهیم

اعلام نتایج آزمون پایان دوره مربیگری درجه 3 یوگا مورخ 30 و 31 اردیبهشت ماه